ИКЦ "Астролог":

Астрологический прогноз. Обучение астрологии, Харьков.

ИКЦ "Астролог"- это информационно-консультационный центр профессиональных психологов и астрологов.

  • С мая 2006 г. центр осуществляет информационную, консультационную и обучающую деятельность.
  • С января 2007 г. осуществляется психологическая деятельность.
  • В сентябре 2008 г. центр "Астролог", совместно с Харьковской лигой астрологов, способствовал образованию Центра астрологических исследований.
  • В конце 2014 г. начала свою работу, Школа хороших манер для девочек-подростков.

Направление деятельности ИКЦ "Астролог"

Предоставление астрологических услуг:
Предоставление психологических услуг:
  • проведение консультаций по психологии и психотерапии, подробнее;
  • психологическое диагностирование взрослых и подростков, подробнее;
  • проведение семинаров, тренингов, подробнее ,;
  • обучение психологических групп, подробнее .
ХАРКІВСЬКА ЛІГА НЕЗАЛЕЖНИХ АСТРОЛОГІВ
Зареєстровано
Головним управлінням юстиції у Харківській області.
Свідоцтво № 1287 Конференції Харківської обласної
Наказ № 55 /2
Від __04лютого 2008 р.
Начальник Головного управління Астрологів
Л.М. Мамина
СТАТУТ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРКІВСЬКА ЛІГА НЕЗАЛЕЖНИХ АСТРОЛОГІВ
.
м. Харків – 2008 р
  1. Загальні положення.
1.1.Харківська обласна громадська організація Харківська Ліга Незалежних Астрологів (далі по тексту організація), створена на основі єдності інтересів її членів для сприяння підвищенню ролі астрологів в соціумі, як висококваліфікованих фахівців з усіх напрямків астрологічної діяльності: астрології, астропси-хології, нумерології, хіромантії, астрохіромантії, фізіогномікі таро .
Здійснення просвітницької діяльності та сприяння вивченню історії єзотерики , як найдавнішнього принципу пізнання все-світу та його поєднання с досягненнями сучасних гуманітарних наук.
  1. 2 Харківська Ліга Незалежних Астрологів є обласною громадською організацією здійснює свою діяльність на основі добровільності, єдності, інтересів і рівноправності ії членів, самозабезпеченості, законності і гласності.
1.3. Діяльність організації поширюється на всю територію Харківської області та м. Харкова, здійснюється відповідно до Конституції України , згідно із Законом України Про об’єднання громадян , іншими законами України, дійсним Статутом і своїми внутрішніми документами, що не суперечать чинному законодавству України.

1.4. Організація є юридичною особою , з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в установах банків, круглу печатку ,штампи і бланки з власною назвою, атрибутику (символіку) та гасло. Символіка реєструється в установленому законом порядку. Організація має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, пов’язані з його діяльністю, бути позивачем та відповідачем в судах.

1.5.Положення, Постанови, розпорядження, накази та інші нормативні акти для внутрішнього користування щодо діяльності організації затвердженні Правлінням Харківської Ліги Незалежних Астрологів обов’язкові для виконання всіх членів організації.
1.6. Організація створюється на необмежений термін і має право створювати місцеві осередки на території області. Місцеві осередки діють на підставі Положення , прийнятого їх керівними органами і затвердженого Правлінням організації.

1.7. Харківська Ліга Незалежних Астрологів не ставить перед собою політичних та релігійних задач. Не бере участь у діяльності політичних партій та релігійних рухів.

1.8. Харківська Ліга Незалежних Астрологів є неприбутковою організацією.

1.9.Повна назва : Харківська обласна громадська організація Харківська Ліга Незалежних Астрологів. Скорочена :ХОГО Харківська Ліга незалежних астрологів.

1.10.Юридична адреса Харківської Ліги Незалежних Астрологів :
Україна,
м.Харків, пл. Театральна будинок 4, оф . 3 .
2.Мета та завдання організації.
2.1. Основною метою діяльності Харківської Ліги Незалежних Астрологів є : -сприяння підвищенню ролі астрологів в соціумі, як висококваліфікованих фахівців з усіх напрямків астрологіч-ної діяльності:
астрології, астропсихо логіі, нумерологіі, хіро-мантіі, астрохіромантіі, фізіогномікі , таро. .
Здійснення просвіт-ницької діяльності та сприяння вивченню історіі езотерики, як найдавнішніх принципів пізнання всесвіту та їх поєднання з досягненнями сучасних гуманітарних наук.
Задоволення та захист спільних інтересів своїх членів.

Харьковская Лига Независимых астрологов
г.Харьков

пл. Театральная 4, оф.3

тел.(+38) 050-625-16-18

тел.(057) 764-92-75

Copyright @ ИКЦ Астролог 2011 г. Все права защищены.

Наши контакты:

Тел. д/справок: (057) 764-92-75 с 10.00 до 14.00

E-mail: astrolog-gres@ukr.net

Дизайн и разработка сайта: Moliart STM